Kid • 02-02-2020 15:25

Mọi người ơi có phải phòng dịch Corona là phải đeo kính nữa đúng không?

1 câu trả lời
Thanh Tùng 24/02/2020 11:07
Không cần thiết đâu bạn ơi. Y tế khuyến cáo là nên đeo khẩu trang và quan trọng nhất là phải rửa tay xà phòng thường xuyên với thời gian là trên 20s.

Không cần thiết đâu bạn ơi. Y tế khuyến cáo là nên đeo khẩu trang và quan trọng nhất là phải rửa tay xà phòng thường xuyên với thời gian là trên 20s.

0 0